Село Железница

Железница е планинско село, разположено в източните склонове на Витоша на територията на район Панчарево, Столична община. В древността в цялата местност около с. Железница е кипял интензивен живот, за което свидетелстват многобройните тракийски светилища, некрополи и защитни съоръжения.

Според легенда, селото възниква след заселването на жители от село Железница, Горноджумайско, подгонени от турците. За това свидетелстват особеностите на говора на част от по-старото население на селото.

В района на селото има около 12–13 са минерални извори. Температурата на водата им е 30 градуса, като през 40-те години на миналия век била бутилирана и продавана из страната.

На 16 март 2024 г., в с. Железница, област София, се проведе кампания в рамките на проекта „Лекар на село“. Тя привлече вниманието на общността, като 44 местни жители се възползваха от възможността да получат медицински прегледи от квалифициран кардиолог. Сред тях бе открито лице със сърце разположено отдясно, както и няколко други случая, изискващи специализирано внимание и по-детайлни медицински насоки.

Д-р Страхил Василев, утвърден лекар в кардиологията на Сити Клиник бе водещото лице на кампанията. С неговата експертиза и преданост, хората от село Железница получиха висококачествена медицинска помощ.

Съдействието от доброволците – Виктория Славчева, Михаела Михайлова, Владимира Караджилова и Цветелина Жиговечка бе безценно. Тяхната ангажираност и ентусиазъм спомогнаха за успешното провеждане и прегледи.

Отправяме специални благодарности на кмета на селото, Диян Младенов, за неговата подкрепа и усилията, насочени към подобряването на здравната грижа в региона.

Реализираните разходи за провеждането на прегледи в селo Салаш за периода 16.03.2024 г. бяха на стойност 299.40 лв.

Изхранване 68.20 лв. 
Изследвания  31.20 лв.
Хонорар лекар 200 лв.