Последните няколко години, особено по време на пандемията, показаха колко е важно младите специалисти да са наясно какво могат да предприемат за себе си и околните. На бял свят се показаха много загубени връзки между институциите, ключови за изграждането на една личност в специалист в правилната за него област. Затова ние решихме да основем фондация, която да помага и да свързва студенти, лекари и институции, за да можем заедно да осъществяваме важните за всеки, аспекти от живота.

Фондация „Практикум“ е насочена към развитието на младите кадри в сферата на медицината в България. Да попаднете в среда от млади, амбицирани и талантливи хора, които имат желание да надграждат знанията си и да подобряват уменията си, би било от ключово значение за едно успешно бъдеще. Фондацията подкрепя, мотивира и разкрива нови възможности за студенти от II до VI курс по Медицина, Фармация и съпътстващите дисциплини в сферата на обслужване.

Да избереш медицина като поле за развитие, превръща помощта към другите от висш идеал в изпълнима цел.

Екип

Милен Христов
Директор на съвета на фондация „Практикум“

Завършвайки бакалавъра си в британския “University of Sheffield”, последвал с MBA в Московския бизнес институт “Сколково”, Милен Христов затвърждава академичната си кариера, като отворен за света и харесващ контрастите човек. Още в студентските си години създава първия си бизнес, който впоследствие се превръща във водещия картов оператор за горива в страната – Benzin.bg. По-късно създава още много проекти, сред които и стартъп-ът за лабораторни изследвания Laboratoria.bg. В професионалната си кариера г-н Христов се развива като ръководител на най-големия автомобилен холдинг, като за едва 2 години успява да докара на българска земя водещия руски производител “ГАЗ”, китайските “Dongfeng” и най-силния бранд в света “Ferrari”.

Защо фондация „Практикум“?

„През годините съм натрупал богат опит в неправителствените организации, като още в ученическите си години членувах в младежките програми на Ротари – Интеракт, а в последствие ръководих и най-голямата конференция – симулация на ООН в България – „Софийски Интернационален Модел Обединени Нации“. Мотивацията ми за създаване на фондация “Практикум” е свързана с желанието ми да помагам на младите да намерят своя правилен професионален път, както и с непрекъснатата липса на добра социална и медицинска грижа в България, породена от недостойните условия на труд. Вярвам, че с правилната ориентация, образование и мотивация младите лекари могат да останат в България и значително да подобрят не само качеството на здравните услуги, но и стандарта на живот на българите.“

Ива Танева
Директор Оценка на въздействието и експертиза (член на съвета на фондация „Практикум“)

Ива Танева е завършила специалност “Застраховане и социално дело” през 2018 година.  Завършва и втора магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. От 2014 насам се занимава със застраховане, риск мениджмънт и развитие на проекти в различни професионални направления.

Защо фондация „Практикум“?

„Защото най-прекрасното нещо е да знаеш, че има на кого да разчиташ. Изграждането на екип и сформирането на социална група от мотивирани, млади и амбициозни хора, които да споделят обща цел и да се подкрепят, е една изключително чиста и прекрасна задача, която си струва всяко усилие. Младите лекари в България заслужават да усещат подкрепа, сигурност и признателност.“

Алекс Мирчев
Мениджър Публикации и проекти

Алекс Мирчев е завършил специалност „Маркетинг“ през 2016 година. Успешно е преминал обучения по лично финансово консултатиране, а в последствие решава да започне своето развитие и работа по неговата бакалавърска степен. От 2018 насам взима активно участие в просперитета на различни проекти и добива опит в различни професионални сфери.

Защо фондация „Практикум“?

„Качественото разтитие на младите хора е трудно постижимо без правилните предпоставки да са на лице. Covid кризата ни показаха колко важни могат да бъдат медицинските лица за благосъстоянието на всички нас. Затова без да се замислям се включих в екипа на Фондация „Практикум“.“

Андреа Николова
Директор Маркетинг и комуникации

Андреа Николова е завършила специалност „Графичен дизайн“ през 2016 година. Само на 23 години, след участие в иновативен за българското образование формат „Рекламна академия“, тя преминава от другата страна на своето образование, като рекламодател, сбъдвайки една своя мечта – да работи за автомобилен бранд. До ден днешен е натрупала опит от не един, а цели 21 автомобилни и мотоциклетни марки. Професионалният й опит е преминал през различни сфери и много проекти.

Защо фондация „Практикум“?

„Сблъсъците със здравната ни система за мен започнаха още в ранна тийнейджърска възраст, а през годините видях и усетих още по-тягостна обществена ситуация, която ощетява не само пациентите като човешки същества, но и самите лекари като такива, чиито качества за справяне с различни казуси също в моите представи нерядко липсват. С делата за Фондация „Практикум“ изразявам желанието си за промяна към по-добро, към по-качествено развитие на студентите и бъдещите лекари, към истинно изпълняване на призванието „да бъдеш лекар“. Обучителният период е от съществено значение за развитието на всяко едно качество, а чрез Фондация „Практикум“ смятам, че реализацията на целта ‚По-добра здравна система‘ е осъществима.“

Добромир Първанов
Юрист

Добромир Първанов завършва средното си образование в паралелка с „хуманитарен“ профил с усилено изучаване на иврит и английски език в 134-то СУ „Димчо Дебелянов“ International Lauder School., като същата година е приет специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След успешно положени държавни изпити през 2019 г. се дипломира като „Магистър“ юрист и същата година придобива юридическа правоспособност след успешно положен изпит пред Министерството на правосъдието на Република България. Професионалният му път до момента е свързан със сферите на принудителното изпълнение, дружественото право и цялостното корпоративно обслужване на търговски дружества. Осъществява цялостното правно и техническо обслужване на Фондация „Практикум“ като предоставя правни становища, изготвя проекти за реализиране на програми и следи за правното съответствие на всички документи на Фондацията.

Защо фондация „Практикум“?

„Считам участието си в екипа и начинанията на Фондация „Практикум“ като естествено развитие на гражданската ми позиция – „Единствената причина да се случват лоши неща е бездействието на добрите хора“. Аз, както и другите членове на екипа на Фондация „Пракикум“, имаме една основна цел – да допринесяме, дори с малко, за оставането на поне един млад специалист в България, като по този начин осигуряваме и бъдеще за всички пациенти, имащи нужда от грижи. Голямата ми мечта е някой ден българското здравеопазване да е еталон за ефективност и достъпност, а българските лекари да бъдат ценени и уважавани членове на обществото, мотивирани да окажат помощ на всеки изпаднал в беда.“

Христина Йорданова
Експерт Връзки с обществеността

Христина Йорданова е студент по журналистика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има опит в оформянето на медийни текстове от работата си в медицинско-здравната медия „Puls.bg“ и управлението на вътрешни и външни комуникационни потоци, придобити в PR агенция “M3 Communications Inc.”, “Timeless Production Group” и SoftUni. Притежава критично мислене и широки познания в създаването на съдържание.

Защо фондация „Практикум“?

“Известно е, че един от водещите проблеми на българското здравеопазване е кадровият дефицит на специалисти. Затова съм щастлива да бъда част от екипа на Фондация “Practicum” – свързващото звено между професионалисти, студенти и специализанти. Вярвам, че заедно можем да осъществим ефективна промяна и да допринесем за утвърждаването на здравна система, в която лекарите са оценени и имат капацитета да се грижат за здравето на пациентите в България.”