Последните няколко години, особено по време на пандемията, показаха колко е важно младите специалисти да са наясно какво могат да предприемат за себе си и околните. На бял свят се показаха много загубени връзки между институциите, ключови за изграждането на една личност в специалист в правилната за него област. Затова ние решихме да основем фондация, която да помага и да свързва студенти, лекари и институции, за да можем заедно да осъществяваме важните за всеки, аспекти от живота.

Фондация „Практикум“ е насочена към развитието на младите кадри в сферата на медицината в България. Да попаднете в среда от млади, амбицирани и талантливи хора, които имат желание да надграждат знанията си и да подобряват уменията си, би било от ключово значение за едно успешно бъдеще. Фондацията подкрепя, мотивира и разкрива нови възможности за студенти от II до VI курс по Медицина, Фармация и съпътстващите дисциплини в сферата на обслужване.

Да избереш медицина като поле за развитие, превръща помощта към другите от висш идеал в изпълнима цел.

Екип

Милен Христов
Директор на съвета на фондация „Практикум“

Завършвайки бакалавъра си в британския “University of Sheffield”, последвал с MBA в Московския Бизнес Институт “Сколково”, Милен Христов затвърждава академичната си кариера, като отворен за света и харесващ контрастите човек. Още в студентските си години създава първия си бизнес, който в последствие се превръща във водещия картов оператор за горива в страната – Benzin.bg, в последствие създава още много проекти, сред които и старт-ъпа за лабораторни изследвания Laboratoria.bg. В професионалната си кариера Милен се развива като ръководител на най-големия автомобил холдинг, като за едва 2 години успява да докара на българска земя водещия руски производител “ГАЗ”, китайските “Dongfeng” и най-силния бранд в света “Ferrari”.

Защо фондация „Практикум“?

„През годините съм натрупал богат опит в неправителствените организации, като още в ученическите ми години членувах в младежките програми на Ротари – Интеракт, а в последствие ръководих и най-голямата конференция – симулация на ООН в България – Софийски Модел Обединени Нации. Мотивацията ми за създаване на фондация “Практикум”, е свързана с желанието ми да помагам на младите да намерят своя правилен професионален път, както и с непрекъснатата липса на добра социална и медицинска грижа в България, породена от недостойните условия на труд. Вярвам, че с правилната ориентация, образование и мотивация младите лекари могат да останат в България и значително да подобрят не само качеството на здравните услуги, но и стандарта на живот на българите.“

Ива Танева
Директор Оценка на въздействието и експертиза (член на съвета на фондация „Практикум“)

Ива Танева е завършила специалност “Застраховане и социално дело” през 2018 година. Към момента следва втора магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. От 2014 насам се занимава със застраховане, риск мениджмънт и развитие на проекти в различни професионални направления.

Защо фондация „Практикум“?

„Защото най-прекрасното нещо е да знаеш, че има на кого да разчиташ. Изграждането на екип и сформирането на социална група от мотивирани, млади и амбициозни хора, които да споделят обща цел и да се подкрепят, е една изключително чиста и прекрасна задача, която си струва всяко усилие. Младите лекари в България заслужават да усещат подкрепа, сигурност и признателност.“

Алекс Мирчев
Мениджър Публикации и проекти

Алекс Мирчев е завършил специалност Маркетинг през 2016 година. Успешно е преминал обучения по лично финансово консултатиране, но в последствие решава да започне своето развитие и работа по неговата бакалавърска степен. От 2018 насам взима активно участие в просперитета на различни проекти и добива опит в различни професионални сфери.

Защо фондация „Практикум“?

„Качественото разтитие на младите хора е трудно постижимо без правилните предпоставки да са на лице. Последните две години ни показаха колко важни могат да бъдат медицинските лица в благосъстоянието на всички нас. Затова без да се замислям се включих в екипа на фондация „Практикум“.“

Андреа Николова
Директор Маркетинг и комуникации

Андреа Николова е завършила специалност Графичен дизайн през 2016 година. Само на 23 години, след участие в иновативен за българското образование формат Рекламна академия, тя преминава от другата страна на своето образование, като рекламодател, сбъдвайки една своя мечта – да работи за автомобилен бранд. До ден днешен е натрупала опит от не един, а цели 21 автомобилни и мотоциклетни марки. Професионалният й опит е преминал през различни сфери и много проекти, но страстта й остава една.

Защо фондация „Практикум“?

„Сблъсъците със здравната ни система за мен започнаха още в ранна тийнейджърска възраст, а през годините видях и усетих още по-тягостна обществена ситуация, която ощетява не само пациентите като човешки същества, но и самите лекари като такива, чиито качества за справяне с различни казуси също в моите представи нерядко липсват. С делата за фондация „Практикум“ изразявам желанието си за промяна към по-добро, към по-качествено развитие на студентите и бъдещите лекари, към истинно изпълняване на призванието „да бъдеш лекар“. Обучителният период е от съществено значение за развитието на всяко едно качество, а чрез фондация „Практикум“ смятам, че реализацията на целта ‚По-добра здравна система‘ е осъществима.“

Добромир Първанов
Юрист

Добромир Първанов завършва средното си образование в паралелка с „хуманитарен“ профил с усилено изучаване на иврит и английски език в 134-то СУ „Димчо Дебелянов“ Intanational Lauder school., като същата година е приет специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След успешно положени държавни изпити през 2019 г. се дипломира като „Магистър“ юрист и същата година придобива юридическа правоспособност след успешно положен изпит пред Министерството на правосъдието на Република България. Професионалният му път до момента е свързан със сферите на принудителното изпълнение, дружественото право и цялостното корпоративно обслужване на търговски дружества. Осъществява цялостното правно и техническо обслужване на Фондация „Практикум“ като предоставя правни становища, изготвя проекти за реализиране на програми и следи за правното съответствие на всички документи на Фондацията.

Защо фондация „Практикум“?

„Считам участието си в екипа и начинанията на Фондация „Практикум“ като естествено развитие на гражданската ми позиция – „Единствената причина да се случват лоши неща е бездействието на добрите хора“. Аз, както и другите членове на екипа на Фондация „Пракикум“, имаме една основна цел – да допринесяме, дори с малко за оставането на поне един млад специалист в България, като по този начин осигуряваме и бъдеще за всички пациенти, имащи нужда от грижи. Голямата ми мечта е някой ден българското здравеопазване да е еталон за ефективност и достъпност, а българските лекари да бъдат ценени и уважавани членове на обществото, мотивирани да окажат помощ на всеки изпаднал в беда.“

Христина Йорданова
Експерт Връзки с обществеността

Христина Йорданова е студент по журналистика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има опит в оформянето на медийни текстове от работата си в медицинско-здравния уебсайт „puls.bg“ и управлението на вътрешни и външни комуникационни потоци, придобити в PR агенция “M3 Communications Inc.”, “Timeless Production Group” и SoftUni. Притежава критично мислене и широки познания в създаването на съдържание.

Защо фондация „Практикум“?

“Известно е, че един от водещите проблеми на българското здравеопазване е кадровият дефицит на специалисти. Затова съм щастлива да бъда част от екипа на Фондация “Practicum” – свързващото звено между професионалисти, студенти и специализанти. Вярвам, че заедно можем да осъществим ефективна промяна и да допринесем за утвърждаването на здравна система, в която лекарите са оценени и имат капацитета да се грижат за здравето на пациентите в България.”