Със съдействието на кметския наместник на с. Черешово г-н Алиш Куньов, кмета на Община Белица – г-н Радослав Ревански, информация за проекта, достигна до местното население и прегледите се радваха на голям интерес. Включиха се 75 души – събота 50, а в неделя 25 човека, като прегледите бяха извършвани до 14:00 ч.

Със съдействието на кметския наместник на с. Черешово г-н Алиш Куньов, кмета на Община Белица – г-н Радослав Ревански, информация за проекта, достигна до местното население и прегледите се радваха на голям интерес. Включиха се 75 души – събота 50, а в неделя 25 човека, като прегледите бяха извършвани до 14:00 ч.