Лекари и студенти доброволци ще преглеждат населението на труднодостъпни и малко обитаеми райони, лишени от медицинска грижа и услуги в България.

Основаната в навечерието на новата 2022 година фондация „Практикум“ обяви първия си проект, с който стартира своите социални ангажименти. Проектът с име “Лекар на село” има за цел да осигури медицински прегледи на хора в труднодостъпни райони на страната. За да създаде своя принос до края на 2022 година, фондацията ще осигури финансиране и специализантска работна сила, с която да осъществи медицински прегледи на населението на труднодостъпни и малко населени 10 села – райони, които тенденциозно страдат от липса на медицинска грижа. В инициативата ще участват лекари доброволци, които освен пряка медицинска грижа за пациентите, ще имат възможността да предават своя опит и знания на студентите, които ще участват активно в проекта.

Концепцията за провеждане на прегледите се вписва в познатите „Профилактични прегледи“, в които се придобива представа за общото състояние на пациента посредством измерване на кръвно налягане и кръвна захар, концентрация на кислород в кръвта, спирография, преглед с ехограф, направа на електрокардиограма и бърз тест за Хепатит C чрез набиране на периферна кръв. Чрез проекта фондация „Практикум“ желае да предостави възможността на всеки от жителите безплатно да получи консултация с лекар специалист.

Устремени са усилията на екипа за осъществяването на първия такъв преглед от проекта „Лекар на село“ в периода 26-27 февруари 2022 година в с. Орцево, община Белица. Населението по данни след последното направено преброяване през месец декември 2021 година е 151 души. С подкрепата от кмета г-н Сайфо Орцев, Фондация „Практикум“ ще провежда прегледите в общинско помещение. Г-н Сайфо Орцев от своя страна е и ангажиран да разпространи информация на жителите относно възможността да получат безплатен медицински преглед в периода на кампанията.

Партньори и дарители на проекта са Евроинс, Етропал, Лаборатория.бг, Ултрамед, Бензин.бг, Ауто Италия, осигурявайки необходимите консумативи за прегледите, апаратура, логистика, застраховки и други. Първият включил се лекар доброволец е д-р Милена Александрова – гастроентеролог,  а първи изявили желание за акт в своето развитие са Любен Георгиев, специализант по вътрешни болести и Теодор Даскалов, студент 3-ти курс.

Напомняме, че идеалът, към който се стреми фондация „Практикум“ и нейният екип е нова верига за обмен по линия “университет-специализация-професионална реализация”, както и младите български лекари и студенти по медицина да се включват в обучителен клъстер, където да получават насоки и помощ за развитието си, както и финансова подкрепа по време на своето обучение и стаж. Включването в общността ще позволява на младите професионалисти да намират по-лесно практики и стажове.

Фондация “Практикум” ще набира средства чрез различни кампании и дарения. В краткосрочен етап целта е да се съберат половин милион лева, които ще бъдат инвестирани в обучения, практики и подобряване на работната среда за младите лекари.

Сред основателите са Милен Христов, Ива Танева и Георги Калчев, които са и създатели на франчайза за лабораторни изследвания Laboratoria.bg – платформа, която дава възможност на всеки в България да се изследва бързо и лесно, без да е необходимо да чака, посредством пунктове за пробонабиране, разположени на леснодостъпни локации, както и чрез мобилна услуга и посещение на място в дома или офиса.

Фондация „Практикум“ споделя, че България от години страда от липсата на лекари, а голяма част от завършилите студенти и специализантите се разочароват от тромавата система и избират своя професионален път в чужбина. И причината не е само финансова. Споделят и още, че чрез тези инициативи ще има възможност да задържим поне част от младите професионалисти в страната и да им предложим адекватно обучение, стажове и финансова сигурност до момента, в който се превърнат в лекари с напълно завършен курс на обучение и право да работят самостоятелно.

„Да избереш медицина като поле за развитие, превръща помощта към другите от висш идеал в изпълнима цел.“. Фондация „Практикум”. Sapientia veritas nostra.

2022-03-10T16:18:25+00:00

Споделете тази публикация!