С настоящия Правилник се определят правилата за всички участници в проекта „Лекар на село“. Прегледите са с профилактичен характер, с цел да се придобие представа за общото състояние на пациента посредством измерване на кръвно налягане и кръвна захар, концентрация на кислород в кръвта, спирография, преглед с ехограф, електрокардиограма и бърз тест за Хепатит C чрез набиране на периферна кръв.

Чрез проекта фондация „Практикум“ желае да предостави възможността на всеки от жителите безплатно да получи консултация с лекар специалист.

Настоящия правилник е приет и утвърден от директора на Фондация „Практикум“ – г-н Милен Асенов Христов.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ:

 • Доброволците следва да спазват часовете за тръгване към и от съответното населено място.
 • Доброволците следва да спазват всички правила на ЗдВП при транспортиране с организирания транспорт. В случай на административни нарушения, установени от органите на реда доброволците носят лична отговорност за своите действия;
 • Доброволците следва да спазват инструкциите за безопасност при превозване от и до избраните локации;
 • Доброволците Следва да присъстват на началната оперативка-брифинг преди започване на дейностите, предмет на програмата, в която се разясняват всички планирани активности за дадения ден.
 • Доброволците следва да спазват всички указания на лекаря-ментор, както и всички общоприети изисквания за хигиена;
 • Доброволците няма право самостоятелно да извършват медицински прегледи, да поставят диагнози или да изписват лекарства и начин на лечение, освен ако не са дипломирани лекари със защитена специалност и са надлежно регистрирани в съответната съсловна организация (Български лекарски съюз или Български зъболекарски съюз);
 • Доброволците следва да са облечени с предвиденото работно облекло – престилка, манта, работни панталони;
 • Носенето на маски и ръкавици от доброволците през целия период на извършване на медицинските прегледи е абсолютно задължително.
 • Доброволците следва да спазват дадените им указания от лекаря-ментор, както и да му съдействат с техническото изпълнение на дейностите, предвидени в програмата.
 • Доброволците имат право на контакт с пациентите, но нямат право да обсъждат здравословното им състояние и вероятните причини за него;
 • Доброволците следва да са отнасят учтивост и отзивчивост към пациентите посетили пункта за преглед;
 • Доброволците следва да спазват пълна конфиденциалност по отношение на личните данни и здравословното състояние на пациентите, станали тяхно достояние с оглед дейността по настоящото програма.

Утвърдил: Милен Христов

21.02.2022
гр. София