На 16 април (събота) в училището „St. George International School“ успяхме да проведем първия от поредицата ни семинари, които да покриват важни за бъдещите лекари на България теми. Лектори на събитието бяха д-р Александър Колевски – микробиолог и д-р Мария Калинкова – ендокринолог.

Началото бе дадено от кратка встъпителна реч на г-н Милен Христов – Директор на фондацията, като той благодари на всички присъстващи студенти за желанието за нови знания и постоянно развитие в областта на медицината.
Д-р Колевски бе подготвил лекция на тема “Бактериална резистентност и проблеми свързани с нея“ Всички студенти слушаха с интерес това, което имаше да сподели лекторът. Тази така важна, предвид последните няколко години, тема показа на присъстващите, че има моменти, в които първоначалното подобрение в здравословното състояние на даден пациент може да доведе до дълготрайни негативни последствия. Също така той умело успя да ги запознае с нови практики и научноизследователски трудове, които хвърлят повече светлина в правилната употреба на антибиотични препарати и способи за борба с такива здравословни състояния у пациенти.

След лекцията, на студентите бяха представени няколко казуса от практиката на д-р Колевски. Тяхната задача бе да решат какви да бъдат следващите стъпки в лечението на пациента, като включваха последващи изследвания, работна диагноза и какви са причините да бъдат взети точно тези решения. Също така студентите разбраха, че така наречените екзотични медицински случаи вече не са чак такава рядкост за нашата страна, предвид глобализацията и честите междуконтинентални пътувания.

Д-р Мария Калинкова бе подготвила страхотна изчерпателна лекция за диабета. От нея всички присъстващи разбраха, че реалният обхват на това заболяване е много по-голям от този, който си бяхме представяли. Запознахме се обстойно с различните видове диабет, какви могат да бъдат първоначалните симптоми и методи за правилно диагностициране и лечение.
Какво може да бъде влиянието на вируса COVID-19 върху пациент с диабед също бе част от лекцията, като по този начин умело успя да покаже на присъстващите, че в някои от случаите нестандартното мислене може да спаси човешки живот.
Работните казуси, които бяха предоставени от д-р Калинкова, успяха да запознаят студентите с важността на познаването на дадена материя и колко важно е първоначалните симптоми да бъдат видени и правилно анализирани, за да може поставената диагноза да бъде коректна.
Успяха да разберат също и какво влияние може да има COVID-19 върху пациенти с различен вид диабет и какви мерки за подобряване на здравословното състояние на даден пациент могат да бъдат предприети.

Всеки присъствал студент получи сертификат за участие в семинара и ключови знания, които един ден могат да се окажат изключително важни при вземането на решения, касаещи здравето на даден пациент.