Всеки студент има теми и аспекти от своето образование, към които проявява засилен интерес. За 2022 година Фондация Практикум има за цел да проведе 5 семинара с водещи светила в различни области на медицината.

За да бъдат семинарите още по-продуктивни ще бъдат организирани и практически обучения между лекциите. По този начин всеки студент ще може да придобие увереност в своите знания и разбирания. Имаме готовност проведените семинара да бъдат посетени от 100 студента всеки, за да можем да сме сигурни, че всеки желаещ ще може да присъства и ще му се обърне достатъчно внимание. Те ще бъдат напълно безплатни и съпроводени от сертфикати за участие.


Благодарение на вече изградени партньорства с компании в медицинската област, ние можем да предложим възможност за студенти да присъстват на професионални конференции с различни тематики свързани с медицината, нейното развитие, иновации и влияние върху човека. Разходите по настаняване и участие на такъв тип форуми от страна на студентите се покриват изцяло от фондация Практикум, ако са необходими такива. Вярваме, че обсъждането на ключови теми със светила в дадена област има потенциал да послужи за трамплин в бъдещето развитие на студентите като лекари.

seminar 2


Имаме готовност да предоставим възможност на 100 студента или специализанта да посетят всеки от семинарите, за да да сме сигурни, че всеки присъствал ще получи нужното внимание и ще може активно да участва в поставените задачи по време на събитието. Те ще бъдат напълно безплатни и съпроводени от сертификати за участие


Научете повече за първия семинар