Всеки студент има теми и аспекти от своето образование, към които проявява засилен интерес. За 2022 година Фондация Практикум има за цел да проведе 5 семинара с водещи светила в различни области на медицината.

За да бъдат семинарите още по-продуктивни ще бъдат организирани и практически обучения между лекциите. По този начин всеки студент ще може да придобие увереност в своите знания и разбирания. Имаме готовност проведените семинара да бъдат посетени от 100 студента всеки, за да можем да сме сигурни, че всеки желаещ ще може да присъства и ще му се обърне достатъчно внимание. Те ще бъдат напълно безплатни и съпроводени от сертфикати за участие.

 

Благодарение на вече изградени партньорства с компании в медицинската област, ние можем да предложим възможност за студенти да присъстват на професионални конференции с различни тематики свързани с медицината, нейното развитие, иновации и влияние върху човека. Разходите по настаняване и участие на такъв тип форуми от страна на студентите се покриват изцяло от фондация Практикум, ако са необходими такива. Вярваме, че обсъждането на ключови теми със светила в дадена област има потенциал да послужи за трамплин в бъдещето развитие на студентите като лекари.

seminar 2
seminar 2

 

Благодарение на вече изградени партньорства с компании в медицинската област, ние можем да предложим възможност за студенти да присъстват на професионални конференции с различни тематики свързани с медицината, нейното развитие, иновации и влияние върху човека. Разходите по настаняване и участие на такъв тип форуми от страна на студентите се покриват изцяло от фондация Практикум, ако са необходими такива. Вярваме, че обсъждането на ключови теми със светила в дадена област има потенциал да послужи за трамплин в бъдещето развитие на студентите като лекари.

 

Имаме готовност да предоставим възможност на 100 студента или специализанта да посетят всеки от семинарите, за да да сме сигурни, че всеки присъствал ще получи нужното внимание и ще може активно да участва в поставените задачи по време на събитието. Те ще бъдат напълно безплатни и съпроводени от сертификати за участие