Благодарение на постигнатото в кампанията „Лекар на село“ Фондация „Практикум“ привлече Фондация „Америка за България“ като водещ дарител в иницитивите си. С тяхна подкрепа осъществихме изданията в с. Варвара (15.07-17.07.2022 г.), с. Бабяк (21-25.09.2022 г.), с. Поповяне (15-16.12.2022 г.) и с. Клисура (25-26.022023 г.). Със съдействието на ФАБ организирахме и кръгла маса, посветена на „Лекар на село“, в която поканихме участници от различни издания, които споделиха своя опит и препоръки за подобряване на инициативата.

FBN Bulgaria / Сдружение на фамилния бизнес – България ни подкрепиха в провеждането на „Лекар на село“ в Дагоново. Дарението е в размер на 4370,10 лв., като 2 325 лв. бяха дарени по сметката на Фондация „Практикум“ и 2045.10 лв. под формата на консумативи и оборудване, необходими за развитието на програмата „Лекар на село“ в бъдеще. Оборудването включва сгъваема двусекционна кушетка, една чанта за спешна помощ, десет броя електронни апарати за измерване на кръвно налягане, десет броя пулсоксиметъра SB, пет броя ролки за кушетка 68см/50м.

FBN Bulgaria / Сдружение на фамилния бизнес – България ни подкрепиха в провеждането на „Лекар на село“ в Дагоново. Дарението е в размер на 4370,10 лв., като 2 325 лв. бяха дарени по сметката на Фондация „Практикум“ и 2045.10 лв. под формата на консумативи и оборудване, необходими за развитието на програмата „Лекар на село“ в бъдеще. Оборудването включва сгъваема двусекционна кушетка, една чанта за спешна помощ, десет броя електронни апарати за измерване на кръвно налягане, десет броя пулсоксиметъра SB, пет броя ролки за кушетка 68см/50м.

Благодарение на българския автомобилен холдинг „Авто Юнион“ ЕАД са подсигурени автомобилите, използвани при организацията и провеждането на всички инициативи, свързани с фондацията.

С помощта на официалния дилър на автомобилния бранд „Opel в България „Булвария ЕООД“ е осъществено изграждането на сайта на Фондация „Практикум“.

С помощта на официалния дилър на автомобилния бранд „Opel в България „Булвария ЕООД“ е осъществено изграждането на сайта на Фондация „Практикум“.