Искате да научите повече за специалността, която ви вълнува от първо лице? Какво е мнението на видни специалисти във всяка област? Или може би историята на студент, който е избрал правилния за него път и какви перипети е имал преди това? Тук е мястото за всяка история или статия, които биха били полезни на всеки, който иска да се реализира в сферата на медицината.

Д-р Милена Александрова е специалист Гастроентеролог с 10-годишен опит и активна работа в тази област на медицината. Интересите й са свързани с всички аспекти на специалността, а именно диагностика и лечение на горния и долен гастроентерологичен тракт, чернодробните и жлъчно-панкреасни заболявания. Участвала е в множество национални и международни конгреси, научни форуми и специализации по специалността.

„Възможността да предоставим достъп до медицински услуги на хора в отдалечени райони ме мотивира да участвам в програмата “Лекар на село” на Фондация Практикум. Вярвам, че в наши дни всеки човек трябва да има достъп до лекар специалист и съвременна медицинска апаратура.“

Виктория Славчева е студент по медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

„Мотивирах се да участвам в проекта „Лекар на село“ с идеята да помогна на хора, които се нуждаят от медицинска помощ, но да помогна и на себе си в изграждането ми като бъдещ лекар. Благодаря на фондация „Практикум“ и д-р Александрова, че за кратко време придобих много нови знания и умения и ги приложих на практика. Най-важното, което научих е, че добрият лекар се отличава с професионализъм и хуманно отношение.“

Д-р Мария Калинкова е специалист по ендокринология и болести на обмяната в Аджибадем Сити Kлиник УМБАЛ Токуда в гр. София и в Клиника Лабдерма д-р Калинкови в гр. Гоце Делчев. Завършва медицина в МУ София с отличие през 2016 г. Специализира ендокринология и болести на обмяната в Болница Токуда. Придобива специалност ендокринолог през 2021 г. Член е на Българското дружество по ендокринология (БДЕ) и Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD). Научните ѝ интереси са свързани с диабетологията, заболявания на щитовидна жлеза и репродуктивните нарушения. Взима активно участие в борбата с пандемията от COVID-19, както и в лечението на ендокринните заболявания, предизвикани от COVID-19.

Д-р Ивана Калинкова e специализант по нефрология. Завършва медицина в Медицински университет София през 2021 г. с отличие. Член е на Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (BASORD). Участник в проекти, свързани с изследването на хормони при пациенти, живеещи със затлъстяване. През 2019 година е представител на BASORD в Брюксел.

Научните ѝ интерези са свързани с нефрологията, затлъстяването, метаболитния синдром и бариатричната хирургия. Автор на статии в GP news и Acta Medica Bulgaria относно диететика и хранене.

Теодор Даскалов e студент по медицина в Медицински университет София.

„Вече съм трета година студент и се уверявам с всеки изминал ден, че съм взел правилното решение – да помагам на хората. Заради пандемията нямах толкова достъп до практическите заниятия в университета, но благодарение на фондация “Практикум” и тяхната инициатива “Лекар на село” успях да придобия опит и приложа знанията в практиката. Той ще бъде безценен в развитието ми в бъдеще като лекар. Благодаря за възможността да участвам в този проект.“

Любен Георгиев

Дипломиран лекар от 2022 година в Медицински факултет на Медицински университет София.

Той споделя: „Мисля, че участието в инициативата Лекар на село е ценно за мен като млад лекар поради възможността да съм полезен за хората, както и да придобия нови клинични знания и опит в общуването с пациенти.“

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС