Поради обхвата на работата ни, бъдещите партньори могат да участват по повече от един начин в програмите.

Всяко болнично заведение, институция или предприятие с интерес към нашите програми за развитие на студенти могат да предоставят при възмоност:

  • Лекари и експерти за ключови програми и семинари
  • Свободни позиции за практика и специализация
  • Апаратура
  • Субсидии за осъществяване на проекти

Процесът по изграждане на един студент в уверен в областта си експерт обхваща широк набор от практики, обучения от различен характер и опознаване на различни системи. Поради това, ние вярваме, че всеки може да подпомогне тези процеси, независимо дали е физическо или юридическо лице.

Организационна или финансова, всяка подкрепа от дарител ще бъде публично оповестена, а прогресът ще бъде видим от всички.

Нашите партньори

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС