Подобряването на медицинското образование и здравната грижа в България е възможно. За осъществяването на нашите проекти и инициативи се нуждаем както от парични, така и от материални дарения. Благодарим на всеки, който ни е подкрепил до момента и се надяваме на възможност за повече партньорства и дарителства вбъдеще. Направете необходимото за равен достъп до здравеопазване в България.

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ