Да успее да се развие в желаната сфера и да придобие нужните умения е една от основните цели на всеки бъдещ лекар.
Тук ще можете намерите повече информация за нашите стажантски програми, както и за тези на нашите партньори.

Програма клинична лаборатория

Първата ни стажантска програма е насочена към клинични дейности извършвани в лаборатории. Вярваме, че студентите, които участват в тази програма ще придобият качествени и ценни знания, които ще им помогнат в бъдещето им развитие.

Програма клинична лаборатория

Първата ни стажантска програма е насочена към клинични дейности извършвани в лаборатории. Вярваме, че студентите, които участват в тази програма ще придобият качествени и ценни знания, които ще им помогнат в бъдещето им развитие.

Програма административно обслужване и медицински мениджмънт

Всеки участник ще добие основен практически опит при работа с документооборот в болничните заведения, работа с НЗОК, административно обслужване и управление на документооборот. Чрез извършването на всички основни дейности по администриране, регистрация и работа с пациенти, стипендиантите ще придобият знания и опит, необходими за успешната им реализация в бъдеще.