Разговаряме с доц. д-р Филип Абединов, Отделение за интензивно лечение на сърдечнооперирани
болни УМБАЛ „Св. Екатерина“

Dr. Filip Abedinov

Източник: УМБАЛ „Св. Екатерина“

Доц. д-р Филип Абединов Завършва медицина в Медицински университет – Плевен. Започва медицинската си практика през 1988 г. в гр. Левски като анестезилог–реаниматор. През 1992 г. работи в Транспортна болница – София.

През 1993 г. започва работа като асистент в КАРИЛ на Университетска болница “Проф. д-р Александър Чирков” след  конкурс. В момента е доцент по анестезия и реанимация, преподавател на студенти и лекари на следдипломна квалификация. Специализиран е в анестезиология и интензивно лечение и реанимация. Има специализации в Германия, САЩ, Италия и Холандия.

Професионалните му интереси са в сферата на тежките инфекциозни нарушения (сепсис, септичен шок), екстракорпорални методи на очистване на организма, нарушения в хемодинамиката. Практикува анестезия в сърдечната хирургия, обезболяване при усложнени зъболекарски процедури.

На фона на нарастващата потребност от квалифицирани медицински специалисти, Фондация „Практикум“ резонира с вижданията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“, която открива нови хоризонти в образователното и професионалното развитие на бъдещите лекари. В светлината на общите цели за бъдещето на медиците в България, разговаряме с анестизолога доц. д-р Филип Абединов, практикуващ в Отделението за интензивно лечение на сърдечно оперирани болни в същата болница.

– Кое е основополагащото за превръщането на студентите по медицина в успешно реализирани млади лекари?

На първо място – желанието за развитие и усърдната работа са решаващи за успешното разитие в медицината. Лекарската професия е призвание. Постоянното информиране за новостите в медицината са неизменна част от живота на всеки успял лекар, като същевременно практическият опит още от ранните години на обучение е фундаментален за формирането на успешни медицински специалисти.

– Какви възможности предлага УМБАЛ „Света Екатерина“ на студентите и специализантите по медицина?

УМБАЛ „Света Екатерина“ открива места за специализанти в областите на кардиохирургия и анестезиология. Това е реален шанс за тях да се докоснат до високоспециализирана медицинска практика и да натрупат ценен опит под ръководството на водещи специалисти.

Ние сме изключително тежко звено за работа, в резултат на което влязъл студент при нас може да види много сериозна и много тежка патология, както и видовете лечение за заболявания на сърдечносъдовата система. Това е едно огромно училище за всеки един студент, стига да има желание да работи трудна работа /защото не е лесно/, но се научава безкрайно много

– Могат ли студентите да получат менторство и реални практически умения в хода на работата си в УМБАЛ „Св. Екатерина“?

Ролята на менторството в обучението и професионалното развитие на студентите е основополагаща. Най-важното в практическото обучение е „живата работа“ с пациенти. Студентите могат да видят всичко, което пожелаят по отношение на лечението на сърцето, а аз смятам, че и в други области. Специално в звеното,  в което работя  – Отделение за интензивно лечение на сърдечнооперирани болни, обучавам колеги, които могат да научат много неща по отношение на лечението на пациенти, които са с проблеми с белия дроб, проблеми със сърцето – от инфаркт до проблеми с бъбречната функция – те биха научили комплексно изключително много информация за крайни състояния в различни области и специалности… Тъй като интензивните грижи за тези пациенти в критично състояние изискват огромни познания и умения от лекаря,  студентите, бидейки свидетели на целия този процес, се намират в повече от благоприятна ситуация за своето развитие и натрупване на полезни мултидисциплинарни знания.

– Кои са предизвикателствата в медицинското обучение и практиката?

Шопенхауер казва:  „Здравето не е всичко, но всичко без здравето е нищо“. Тази философия подчертава безценността на здравето, както и значението на медицинската професия в обществото ни. Същевременно едва половината от обучените студенти остават в България, което подчертава необходимостта от подобрения в условията за обучение и труд в страната. Чух тази година: „Много се гордеем, че 50% и повече от набора остават в България“. Това за мен е тъжно, трябва всички да обединим усилията си, за да го променим.

Намирането на отдадени млади хора, готови да поемат тежката работа в болницата, е много трудно, но вярвам, че това извайва младите медици и ги „калява“ в професията. Това е предизвикателство, което всеки, който преодолее, успява в бъдещата си реализация като лекар независимо от специалността.

Това не е богата професия, това е социална професия. Но човек става богат, благодарение на любовта на хората и благодатността, която получава от тях.

На фона на предлаганите възможности за реализация на младите лекари у нас,  съм щастлив, че Фондация „Практикум“ продължава да подкрепя и мотивира българските студенти и специализанти да избират болници за своето професионално развитие, в които съчетанието на образование, практика и менторство може да формира следващото поколение медицински специалисти, готови да отговорят на предизвикателствата на съвременната здравна система.