София, 4 януари 2022 – Младите лекари, специализанти и студенти по медицина в България вече ще могат да разчитат на специална подкрепа за професионалното си развитие. Инициативата е на учредената в навечерието на Нова година фондация “Практикум”.

Целта на фондацията е младите български лекари и студенти по медицина да се включват в обучителен клъстер, където ще получават насоки и помощ за развитието си, както и финансова подкрепа по време на своето обучение и стаж. Включването в общността ще позволява на младите професионалисти да намират по-лесно практики и стажове. “По този начин те ще имат по-ясен поглед и възможност да изберат специализацията, която най-много им допада и отговаря на очакванията и възможностите им”, обясни Милен Христов, председател на “Практикум” и един от нейните създатели.

Сред основателите на новата фондация са още Ива Танева и Георги Калчев, които заедно с Милен Христов са създатели и на франчайза за лабораторни изследвания laboratoria.bg – платформа, която дава възможност на всеки в България да се изследва бързо и лесно, без да е необходимо да чака, посредством пунктове за пробонабиране, разположени на леснодостъпни локации, както и чрез мобилна услуга и посещение на място в дома или офиса.

“Практикум” ще набира средства чрез различни кампании и дарения. В краткосрочен етап целта е да се съберат половин милион лева, които ще бъдат инвестирани в обучения, практики и подобряване на работната среда за младите лекари.

“България от години страда от липсата на лекари, а голяма част от завършилите студенти и специализантите се разочароват от тромавата система и избират своя професионален път в чужбина. Сигурни сме, че причината не е само финансова. Имаме възможност да задържим поне част от тези млади професионалисти в страната и да им предложим адекватно обучение, стажове и финансова сигурност до момента, в който се превърнат в лекари с напълно завършен курс на обучение и право да работят самостоятелно.”, коментира още Милен Христов.

Чрез фондация “Практикум” студентите и специализантите ще имат предимството да се възползват от нова верига за обмен по линия “университет-специализация-професионална реализация”. Веригата ще работи с канали за пряка комуникация, които облекчават административната тежест за всички по веригата. По този начин младите медици ще имат по-богат избор от специалности и работни места, за да се развиват в подобрени условия на работа и обучение. От друга страна здравните заведения и другите места за специализация ще имат достъп до по-голям кръг от студенти по медицина, специализанти и млади лекари, които да привличат с атрактивни условия.

Само за няколко дни фондацията е успяла да набере над 50 кандидата, отговарящи на изискванията. Те ще могат да се възползват от възможностите за подкрепа на професионалното си развитие. За първото тримесечие на тази година заложената цел е членство на над 100 бъдещи лекари. За кандидатите ще се организират поредица семинари и обучителни сесии, а към партньорската мрежа ще бъдат привлечени лечебни заведения, образователни институции и компании от здравното застраховане, производството и търговията с медицински изделия.

За фондация “Практикум”

Фондация “Практикум” е насочена към развитието на младите кадри в сферата на медицината в България. Фондацията подкрепя, мотивира и разкрива възможности за студенти по медицина, фармация и съпътстващи специалности в сферата на медицинското обслужване. Председателят и един от основателите на “Практикум” Милен Христов е прокурист и член на съвета на директорите на автомобилния холдинг на Еврохолд България АД – Авто Юнион АД. Той е и сред създателите на популярния картов продукт benzin.bg, който оперира под шапката на „Мотобул“ ЕАД и осигурява отстъпки в цената на горивото в над 400 обекта в цялата страна. Завършил е бизнес школа „Сколково“ в Москва.